Inleiding
Stichting Gloed is december 2020 opgericht met als belangrijkste activiteit het inzamelen van, voor westerse maatstaven afgeschreven, maar veilige en functionele hulpmiddelen en het verzenden van deze materialen naar hulpbehoevende en mindervalide mensen in Roemenië. Zo bieden we hen de mogelijkheid om weer en meer te bewegen wat de kwaliteit van hun leven verbetert.

Strategie

Kernprincipes en uitgangspunten van Stichting Gloed.
Stichting Gloed is december 2020 opgericht met als belangrijkste activiteit het inzamelen van, voor westerse maatstaven afgeschreven, maar veilige en functionele hulpmiddelen en het verzenden van deze materialen naar hulpbehoevende en mindervalide mensen in Roemenië. Zo bieden we hen de mogelijkheid om weer en meer te bewegen wat de kwaliteit van hun leven verbetert.

Statutaire doelstellingen
Stichting Gloed heeft ten doel:

  • 1.a. het verstrekken van goede medische en aanverwante hulpmiddelen aan minder
   welgestelde ouderen, zowel thuis als in zorginstellingen, in Roemenië, ten einde hen zoveel mogelijk in staat te stellen zelfstandig te kunnen functioneren;
  • 1.b. daartoe deze middelen – waar mogelijk om niet – te verwerven en deze vervolgens, waar nodig, op te knappen en verder gebruiksklaar te maken;
  • 1.c. deze middelen naar Roemenië te transporteren en aldaar middels (een) zorgpunt(en) te distribueren door middel van bruikleen;
  • 1.d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  • 2. de stichting beoogt het algemeen belang te dienen.

Missie

Werkzaamheden van de stichting
De werkzaamheden bestaan uit het inzamelen van, het organiseren van de transporten en het distribueren van de hulpmiddelen in Roemenië. De organisatie en distributie regelen wij zelf en om te garanderen dat de hulpmiddelen bij de juiste mensen terechtkomen. Daar toe werken wij nauw samen met 40 lokale Roemeense stichtingen. Afgeschreven, maar veilige en functionele zorghulpmiddelen geven wij zo een tweede leven.

Beloning

Onbezoldigd bestuur
De bestuursleden ontvangen voor hun taak als bestuurder geen bezoldiging.

Beloningsbeleid medewerkers
De beloning van medewerkers is net zoals het bestuur onbezoldigd.

Overige gegevens

Bestuurssamenstelling

 • G. Herbrink (voorzitter)
 • B. van Ingen Schenau (penningmeester)
 • H. in ’t Veld (secretaris)

Er kan contact opgenomen worden met het bestuur via het secretariaat info@stichtinggloed.nl

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Gloed
RSIN / fiscaal nummer: 862121760
KvK-nummer: 81513127

Contactgegevens
Telefoon: 06-46715305

E-mail: info@stichtinggloed.nl

Website: www.stichtinggloed.nl

Postadres: Paardeweide 17 | 4824 EH | Breda